"Wyprawa do źródeł"

W kwietniu 2008 roku dobiegła końca realizacja projektu "Wyprawa do źródeł", którego uczestnikami byli mieszkańcy parafii Bierzgłowo. Przez sześć miesięcy podążaliśmy wspólnie ścieżką wydeptaną przez naszych praojców oczyszczając ją z chwastów zapomnienia. Odkopywaliśmy fundamenty naszych domostw, odkrywaliśmy korzenie naszej tożsamości. Wyruszając w drogę do "źródeł" każdy z nas trzymał w dłoniach jedynie podręczny bagaż: parę wspomnień zawiniętych w babciną chusteczkę, pożółkłe zdjęcie z wyblakłą dedykacją, zakurzony obrazek ukryty pod stertą doczesności.

Nasze pierwsze kroki były niepewne, ale każdy kolejny dzień, każde spotkanie przy okazji wykładów wygłaszanych każdego miesiąca w parafialnym kościele, wystaw poświęconych "małej ojczyźnie", konkursów plastycznych i literackich związanych z terenem parafii zwracała nas ku przeszłości, ku zagubionym wartościom, ku odwiecznym prawdom wyznawanym przez przodków.

Każdego miesiąca do domów skupionych wokół bierzgłowskiego kościoła trafiały kartki zawierające treści poświęcone lokalnym tradycjom, wspomnienie najstarszych mieszkańców ubogacone fotografiami, opisy codziennego dnia z czasów wojny, obrazy wiejskiego życia malowane modlitwą i pracą. Materiały zgromadzone w segregatorach przechowanych w każdym domu tworzyły zbiór, który dzisiaj możemy traktować jak rodzinny album, kronikę, pamiątkę z podróży w przeszłość.

"Wyprawa" dowiodła, że kultura to nie tylko dziedzictwo materialne, ale przede wszystkim ludzie, których losy stworzyły fundamenty naszego duchowego bytu. Pamięć o nich to relikwia, która uczy miłości i pokory wobec ziemi, "smętnych mogił" i cichych pól, gdzie i tej wiosny "pieśń nadziei śpiewają skowronki"...

W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu "Wyprawa do źródeł", szczególnie ks. Rajmundowi Ponczkowi za przychylność i zaangażowanie, Akcji Katolickiej parafii Bierzgłowo za promocję projektu w środowisku lokalnym i organizację wystaw, prelegentom, którzy bezinteresownie dzielili się swoją wiedzą, panom sołtysom wsi Łubianka, Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski i Czarne Błoto za dostarczanie materiałów do segregatorów mieszkańcom parafii, Urzędowi Gminy Łubianka za współpracę w realizacji podejmowanych działań, a także wszystkim autorom wspomnień, osobom, które udostępniły rodzinne fotografie i pamiątki oraz tym, którzy swoimi pomysłami ubogacili "Wyprawę do źródeł". Projekt został zrealizowany dzięki dotacji uzyskanej od Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie.

Elżbieta Żeglarska - Koordynator projektu

-----------------------------------------

Poniżej pragniemy zaprezentować zgromadzone w trakcie „Wyprawy do źródeł” materiały. Zachęcamy do ich obejrzenia zwłaszcza tych parafian, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w projekcie. Będzie to naprawdę ciekawe doświadczenie. Zostały one podzielone na sześć bloków:

Po zaznaczeniu odpowiedniego bloku nastąpi przekierowanie do galerii. Zdjęcia tam umieszczone posiadają małe formaty, więc by móc dokładniej je obejrzeć należy na nie po prostu kliknąć.

© grupa-eth.pl | All right reserved | Made by grupa-eth.pl | login