Matki Żywego Różańca

Członkowie Żywego Różańca odmawiają różaniec – najbardziej rozpowszechnioną modlitwę maryjną w Kościele katolickim. Czynią to w intencji m.in. pokoju, nawrócenia grzeszników, rozwoju misji, Ojca Świętego, Ojczyzny. Wspólnotę modlitewną tworzą dwudziestoosobowe grupy ze względu na 20 tajemnic różańca, nazwane żywymi różami. Osobą wiodącą jest tzw. zelatorka. Każda z osób zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy (jednej dziesiątki różańca) każdego dnia, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nie odmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi.

Na terenie Parafii Bierzgłowo działają cztery Róże Różańcowe, które w każdą pierwszą środę miesiąca spotykają się po Mszy Świętej na modlitwie i wymianie tajemnic. Zapewne na terenie naszej parafii są osoby, które wyrażają wolę przystąpienia do Żywego Różańca lecz różne okoliczności dotychczas im to utrudniały. Wystarczy skontaktować się z ks. proboszczem lub z wymienionymi poniżej zelatorkami.

Członkinie Żywego Różańca na terenie naszej Parafii:

 1. Róża Różańcowa – Zamek Bierzgłowski:
  • Weronika Bartosińska – Zelatorka,
  • Halina Bełza,
  • Stanisława Guczalska,
  • Beata Guziewicz,
  • Benedykta Iwicka,
  • Lucyna Iwicka,
  • Marianna Iwicka,
  • Małgorzata Iwicka,
  • Małgorzata Iwicka,
  • Dorota Janiszewska,
  • Ewa Jajeśnica,
  • Maria Kluska,
  • Regina Nalazkowska,
  • Zofia Ordon,
  • Maria Wrzosek,
  • Elżbieta Walerych,
  • Stanisława Wiśniewska,
  • Daniela Wylotek,
  • Bożena Wylotek,
  • Klara Zielińska.
 2. Róża Różańcowa – Bierzgłowo:
  • Teresa Rutkowska – Zelatorka (nr tel. 723 466 199),
  • Marianna Wierzbicka,
  • Pelagia Krupa,
  • Barbara Górzyńska,
  • Genowefa Zielińska,
  • Sabina Gulczyńska,
  • Teresa Ziółkowska,
  • Jadwiga Zielińska,
  • Anastazja Kowalska,
  • Halina Ziółkowska,
  • Urszula Nalazek,
  • Teresa Sobiechowska,
  • Helena Jankowska,
  • Halina Walter,
  • Hanna Jaworska,
  • Mirosława Kwiatkowska,
  • Maria Zdziarska,
  • Janina Kędziora,
  • Alicja Nalazek,
  • Halina Gulczyńska.
 3. Róża Różańcowa – Łubianka:
  • Janina Biel – Zelatorka,
  • Teresa Mazerska,
  • Renata Biel,
  • Elżbieta Ziółkowska,
  • Krystyna Ziółkowska,
  • Krystyna Wilczek,
  • Barbara Kędziora,
  • Władysława Okoń,
  • Genowefa Janowska,
  • Helena Wicińska,
  • Maria Wodziczko,
  • Zofia Borkowska,
  • Maria Raciniewska,
  • Irena Iwanicka,
  • Ewa Ziółkowska,
  • Janina Szydłowska,
  • Jadwiga Przekwas,
  • Władysława Wilczek,
  • Renata Kozieł,
  • Hanna Dobrowolska.
 4. Róża Różańcowa – Łubianka:
  • Halina Rzodeczko – Zelatorka (nr tel. 56 678 80 12),
  • Teresa Antonik,
  • Janina Biernacka,
  • Sabina Całbecka,
  • Teresa Cieślewicz,
  • Ewa Elsner,
  • Elżbieta Giersz,
  • Teresa Janiszewska,
  • Halina Łobodzińska,
  • Halina Mazanowska,
  • Adela Szatanik,
  • Józefa Szatanik,
  • Pelagia Osak,
  • Renata Osak,
  • Krystyna Ordon,
  • Kazimiera Matłosz,
  • Regina Kryczka,
  • Klara Kosmowska,
  • Teresa Jędras,
  • Teresa Zielińska.

Członkinie Żywego Różańca (comiesięczne spotkanie, 5.05.2010)

Przepraszamy

Modlitwa Różańcowa

Pełna Modlitwa różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech części Tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi:

 1. Tajemnice radosne
 2. Tajemnice światła
 3. Tajemnice bolesne
 4. Tajemnice chwalebne

Każda z czterech części pełnej Modlitwy Różańcowej składa się z 5 Tajemnic:

 1. Tajemnice radosne. Ta część dotyczy wydarzeń z dziecięcych lat Jezusa (odmawiane w poniedziałki i soboty).
  • Zwiastowanie NMP,
  • Nawiedzenie św. Elżbiety,
  • Narodzenie Pana Jezusa,
  • Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni,
  • Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni.
 2. Tajemnice światła. Ta część dotyczy życia i najważniejszych czynów Jezusa (odmawiane w czwartki). Tajemnice te, zostały ustanowione przez papieża Jana Pawła II 16 października 2002 r.
  • Chrzest Jezusa w Jordanie,
  • Cud na weselu w Kanie Galilejskiej,
  • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia,
  • Przemienienie na górze Tabor,
  • Ustanowienie Eucharystii.
 3. Tajemnice bolesne. Będąca rozważaniem męki Jezusa (odmawiana we wtorki i piątki).
  • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu,
  • Biczowanie Pana Jezusa,
  • Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa,
  • Droga krzyżowa,
  • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa.
 4. Tajemnice chwalebne. Związana ze Zmartwychwstaniem Jezusa i po nim następujących (odmawiana w środy i niedziele).
  • Zmartwychwstanie Pana Jezusa,
  • Wniebowstąpienie Pana Jezusa,
  • Zesłanie Ducha Świętego,
  • Wniebowzięcie NMP,
  • Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi.

Modlitwa rozpoczyna się Składem Apostolskim (Wierzę w Boga…), następnie modlitwą „Ojcze Nasz” (koralik za krzyżem) i trzykrotnym „Zdrowaś Maryjo” (następne trzy koraliki) z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość oraz jednym „Chwała Ojcu” (ostatni koralik z krótkiego sznura). Następnie odmawia się właściwe tajemnice (przechodząc do pętli). Przed każdą z tajemnic odmawia się modlitwę „Ojcze Nasz”, a po niej (całej tajemnicy) „Chwała Ojcu”. Jednej tajemnicy przypisane jest dziesięć powtórzeń modlitwy „Zdrowaś Maryjo” (dziesięcioelementowe grupy). Po każdej tajemnicy odmawiany jest także akt strzelisty: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia” (modlitwa Fatimska). Po zakończeniu rozważania całej części różańca dołącza się często modlitwę w intencjach papieża, najczęściej „Pod Twoją Obronę” oraz Litanię Loretańską.

Modlitwa ta uważana jest za jedną z piękniejszych i zarazem najtrudniejszych, z powodu pozornej monotonii, spowodowanej wielokrotnym odmawianiem modlitw „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Celem tej modlitwy nie jest powtarzanie określonych słów samo w sobie, lecz rozważanie życia, męki i zmartwychwstania Chrystusa. Należy jednak pamiętać, że dobra modlitwa oprócz wypowiadanych formuł musi zawierać również element refleksji i zaangażowania się modlącego.

© grupa-eth.pl | All right reserved | Made by grupa-eth.pl | login