Koło Misyjne

Ognisko Misyjne, działające przy ZS w Łubiance i parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie, istnieje od 2002 roku. Skupia wokół siebie dzieci i młodzież naszej parafii. Na uroczystej Mszy Św. otrzymały one różańce misyjne, legitymacje i wobec wszystkich zebranych podjęły zadania, które stawia przed nimi Papieskie Dzieło Misyjne, a które z kolei dąży do rozpalenia w sercach katolickich dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności duchowej i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.

Na początku...

Przepraszamy

Na pierwszym miejscu Dzieło stawia aspekt duchowy, czyli budowanie Królestwa Bożego na ziemia – w dzieciach i poprzez dzieci. Dzieci niosą duchową pomoc przez: modlitwę, wyrzeczenia, świadectwo życia i dobre uczynki. Realizują Dekalog Misjonarza:

Przepraszamy

Natomiast pomoc materialna, w której uczestniczymy przybiera następującą formę:

  1. dzieci regularnie składają swój grosik jako owoc własnych wyrzeczeń,
  2. dzielą się częścią tego, co otrzymują z okazji I Komunii Św., składając okolicznościowe koperty w misyjnym dniu Białego Tygodnia,
  3. zbierają ofiary od dorosłych, np. przy okazji kolędowania misyjnego,
  4. podejmują własne inicjatywy i realizują własne pomysły z myślą o misjach, np. loterie, kiermasze.

Działalność naszego Ogniska Misyjnego widoczna jest również w ciągu roku liturgicznego:

  1. w adwencie dzieci uczestniczą w roratach, wzbogacając liturgię o elementy misyjne,
  2. w okresie Bożego Narodzenia przygotowują jasełka misyjne, z błogosławieństwem misyjnym odwiedzają domy jako kolędnicy misyjni,
  3. w uroczystość Objawienia Pańskiego świętują Misyjny Dzień Dzieci – otaczają wówczas szczególną modlitwą swoich rówieśników z krajów misyjnych,
  4. w tygodniu misyjnym wraz z całym Kościołem ogarniają modlitwą różańcową – często w różnych językach – dzieci z różnych stron świata i misjonarzy wśród nich pracujących.

Dyplom za trud kolędowania 2009/2010

Przepraszamy

Kolędowanie

Przepraszamy Przepraszamy

Przepraszamy Przepraszamy

Jasełka

Przepraszamy Przepraszamy

Poprzez nabożeństwa misyjne, przedstawienia teatralne, gazetkę parafialną, przygotowanie liturgii Mszy św. w Niedzielę Misyjną, organizowanie loterii misyjnej, dzieci z Ogniska Misyjnego pragną uwrażliwić swoją parafię na potrzeby misyjne oraz uświadomić dorosłym powszechną odpowiedzialność za misje. Uczestniczą również w misyjnych kongresach i spotkaniach diecezjalnych. Czytają czasopisma misyjne, odwiedzają internetowe strony misyjne.

Przepraszamy

Z wizytą w Laskowicach w Muzeum Misyjnym u ojców Werbistów (1.02.2005)

Przepraszamy

Przepraszamy Przepraszamy

Uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia – to patronalne święto Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Tego dnia liturgia Kościoła przypomina o radości Trzech Mędrców ze Wschody, którzy przywędrowali za gwiazdą do Jezusa. Oddali mu pokłon, a później powrócili w swoje rodzinne strony, ogłaszając ludziom radosną nowinę o Jego narodzeniu. Dziś czynią to misjonarze. Udają się na krańce świata i głoszą ludziom Ewangelią. Niestety wciąż jest ich za mało, dlatego 2/3 ludzkości nie usłyszało jeszcze radosnej nowiny o Zbawicielu świata.

Przepraszamy

© grupa-eth.pl | All right reserved | Made by grupa-eth.pl | login